Pravidla ochrany soukromí

V těchto zásadách zjistíte, jak zpracováváme vaše osobní údaje, které získáváme v souvislosti s návštěvou webových stránek www.sheio.cz.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů dle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)
je provozovatel e-shopu:
Sheio lingerie, s.r.o. (dále jen „Správce“)
IČO: 17961751
se sídlem Příčná 1892/4 Nové Město, 110 00 Praha 1
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 378620

Kontaktní údaje správce jsou:
e-mail: karolina@sheio.cz
telefon: +420 732 193 123

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. V případě uzavření a plnění Kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě sheio.cz zpracováváme osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, adresa pro doručení produktů, údaje o zakoupeném produktu a jeho ceně. Pokud jste právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, budeme zpracovávat také údaje o vaší obchodní firmě, IČO, DIČ, adrese sídla nebo místě podnikání, fakturační adrese, identifikační údaje vašeho zástupce nebo jiné kontaktní osoby a údaje o čísle bankovního účtu a kódu banky.
1.1. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro splnění smlouvy a jedná se tak o zpracování, které nevyžaduje váš souhlas.
1.2. Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného produktu a také za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývající z uzavřených kupních smluv. Tyto údaje budeme v naší zákaznické databázi zpracovávat po dobu 5 let. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat, jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy nebo pokud to je nezbytné z jiných právních důvodů.
1.3. Pokud budeme objednané produkty doručovat na adresu uvedenou v objednávce, poskytneme vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresu pro doručení produktů také příslušnému přepravci (viz. níže Příjemci a zpracovatelé osobních údajů).

2. V případě zájmu návštěvníka našich webových stránek o zasílání newsletteru (Sheio magazín) a dalších reklamních sdělení, zpracováváme za těmito účely na základě souhlasu vámi poskytnuté osobní údaje, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy. V tomto případě je právním důvodem zpracování váš souhlas (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.). Pokud nám poskytnete rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), budeme za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Reklamní sdělení, která vám zasíláme, se týkají vždy pouze našich vlastních služeb.
2.1. Přihlášení k odběru newsletteru můžete učinit přes formulář na webu www.sheio.cz/newsletter.
2.2. Pokud se stanete naším zákazníkem, například si něco zakoupíte v našem e-shopu, můžeme využít kontakt na vás pro účely zasílání newsletteru, a to na základě tzv. oprávněného zájmu. V takovém případě není ze zákona vyžadován zvláštní souhlas.
2.3. Z odebírání obchodních sdělení se můžete kdykoli odhlásit. Odkaz pro odhlášení naleznete v každém newsletterovém e-mailu.

3. V souvislosti s prohlížením našich webových stránek zpracováváme protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to: webové stránky, odkud k nám jdete, IP-adresu, datum a dobu přístupu, údaje o vašem prohlížeči a operačním systému. Tyto údaje zpracováváme za účelem ochrany našich oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.
3.1. Činíme tak prostřednictvím souborů cookies. Můžeme zpracovávat údaje o vaši IP adrese, nastavení prohlížeče, době strávené na našem e-shopu, vašich preferencích apod. Nastavení souborů cookies můžete nastavit na liště cookies na webu sheio.cz.
3.2. K analýze webových stránek používáme službu Google Analytics. Sběru cookies a analýze Google Analytics můžete zabránit například změnou nastavení svého prohlížeče nebo instalací speciálního pluginu do svého prohlížeče.

4. Pro zpracování vašich požadavků a zodpovězení vašich dotazů zpracováváme vámi dobrovolně poskytnuté osobní údaje (v minimálním rozsahu e-mailová adresa), které jste poskytli v rámci vyplnění kontaktního formuláře na webu sheio.cz, to však pouze v nezbytném rozsahu a jen do doby vyřízení vašeho dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel. Bez těchto osobních údajů bychom nebyli schopni na váš dotaz nebo požadavek reagovat, a proto váš souhlas se zpracováním v tomto případě není vyžadován.

5. V případě využití služby “Daruj sobě” na webových stránkách sheio.cz/darujsobe budeme zpracovávat osobní údaje v rozsahu e-mailové adresy příjemce, e-mailové adresy odesílatele, případně jména a příjmení, pokud nám tyto údaje poskytnete, a to pro účely odeslání a doručení vašeho poslíčka.
5.1. Toto zpracování provádíme pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy, a jedná se tak o zpracování, u kterého není váš souhlas vyžadován.
5.2. Poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat jen po dobu nezbytně nutnou k tomu, abychom se ujistili, že váš poslíček s tipem na dárek byl odeslán, doručen a adresátovi dostupný, maximálně však po dobu 5 let ode dne odeslání přání. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy, nebo pokud to je nezbytné k ochraně právních nároků.

6. V případě využití Hlídacího psa u produktů
V případě, že budete chtít být informováni o dostupnosti zboží na našem e-shopu, či vyjádřit přání, o kterou vyprodanou velikost byste měly zájem, budeme za účelem poskytnutí služby „Hlídací pes“ zpracovávat vaši e-mailovou adresu a sledované zboží.
6.1. Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR, tedy zpracování nezbytné pro plnění smlouvy.
6.2. Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat po dobu nezbytně nutnou pro naplnění funkce „Hlídací pes“, tj. do doby odeslání notifikace o opětovném naskladnění zboží na vámi zvolenou e-mailovou adresu.

7. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat za účelem plnění našich povinností vůči státu. V tom případě je právním důvodem zpracování plnění právní povinnosti (podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

Doba uchovávání osobních údajů

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů nám dáváte dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat, a to buď zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu našeho sídla, nebo kliknutím na příslušný odkaz v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení.
 2. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasu. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy, nebo pokud to je nezbytné k ochraně našich právních nároků.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů:

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.
Vaše osobní údaje těmto zpracovatelům předáváme vždy pouze v míře nezbytné pro účely zpracování a výhradně za účelem poskytování našich služeb.

Subdodavatelé správce jsou:

– Provozovatel e-shopové platformy, tj. provozovatel služby;
– společnost podílející se na dodání zboží (Zásilkovna s.r.o.);
– společnost podílející se na zajištění plateb (ThePay.cz, s.r.o.);
– poskytovatel mailingových služeb (ECOMAIL.CZ, s.r.o.);
– analýza webových stránek (Google Analytics);
– marketingové agentury;
– advokáti;
– daňoví poradci a účetní společnosti;
– oprávněné veřejné orgány (Policie ČR, státní úřady…).

PRÁVA KUPUJÍCÍHO

Podle podmínek stanovených v zákoně má kupující právo:

 1. Na přístup ke svým osobním údajům;
 2. Na opravu osobních údajů;
 3. Na vymazání osobních údajů;
 4. Vznést námitku proti zpracování;
 5. Na přenositelnost údajů;
 6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: karolina@sheio.cz;
 7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce sheio.cz potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
 2. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.
 3. Správce nemá povinnost jmenovat a nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.
 4. Ve věcech vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na nás jakožto na správce osobních údajů, a to písemně běžnou poštou či e-mailem na adresu karolina@sheio.cz. Se svou stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Tato Pravidla vstupují v platnost 31. 3. 2023.


Hlídací pes

Kontaktní formulář

Formulář pro výměnu

Reklamační formulář

*Vyplň pouze v případě odstoupení od smlouvy a požadavku vrácení peněz.

 

Děkuji ti za vyplnění formuláře. 
Formulář byl úspěsně odeslán a jeho kopii najdeš u sebe v emailu.
Nejpozději do druhého pracovního dne se ti ozvu.

Karolína z Sheio

 

💕 NOVINKA - svatební kolekce, ale nejen pro nevěsty. Při objednávce svatební kolekce nad hodnotu 2920,- navíc dostaneš DÁREK - minimalistický svatební podvazek.
This is default text for notification bar